Rejestr lobbystów został stworzony przede wszystkim na podstawie Rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wpis każdego podmiotu składa się z trzech części:

  1. pierwsza zawiera informacje zawarte w rejestrze ministerialnym, wzbogacone o dane z Rejestru służącego przejrzystości Unii Europejskiej (o ile dany podmiot jest w nim zarejestrowany), a także informacje dodatkowe, zaczerpnięte w zakresie przedmiotu lobbingu z Rejestru organów i sejmowego;
  2. druga zawiera listę osób fizycznych, które lobbowały w imieniu danego podmiotu; lista ta została stworzona w oparciu o dane publikowane przez poszczególne organy władzy publicznej, w szczególności Sejm i Senat (zob. Rejestr organów i sejmowy);
  3. trzecia przedstawia relacje i kontakty danego podmiotu z organami władzy publicznej, które zostały przez nie ujawnione przede wszystkim w informacjach o działaniach podejmowanych wobec nich w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (zob. Rejestr organów).

Rejestr lobbystów zawiera obecnie 397 wpisów aktualnych na dzień 15 lutego 2017 r. 24 spośród nich dotyczy podmiotów wykreślonych.