Rejestr sejmowy – archiwum obejmuje zarówno aktualną listę osób wykonujących zawodową działalność lobbingową na terenie Parlamentu, jak również listę wszystkich osób, które od 2006 r. otrzymały okresową kartę wstępu do budynków Sejmu i Senatu dla osób wykonujących zawodową działalność lobbingową lub osób uprawnionych do reprezentowania takich podmiotów. Dane zawarte w Rejestrze zostały uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej z Kancelarii Senatu i poprawione w miejscach, które zawierały błędy. Rejestr sejmowy – archiwum zawiera obecnie dane 196 osób, obejmując wszystkie wydane im przepustki lobbingowe, i jest aktualny na dzień 16 marca 2017 r.

W tabeli Aktywność zawarto informacje o nr podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową z rejestru MSWiA (Rejestr lobbystów), datach ważności poszczególnych przepustek do Parlamentu, nazwie klienta, na rzecz którego była świadczona działalność lobbingowa, a także o przedmiocie lobbingu.