O portalu jawnylobbing.org

Lobbing jest częścią każdej demokracji, dostarczając politykom niezbędnych informacji w procesie podejmowania przez nich decyzji czy tworzenia prawa. Jednocześnie jednak jest wielkim biznesem, w który zaangażowane są podmioty o bardzo różnych i najczęściej przeciwstawnych interesach. Dlatego istnieje silna potrzeba regulacji działalności lobbingowej, dzięki której można minimalizować patologie związane z brakiem jego jawności, a dotyczące choćby spraw korupcyjnych.

W Polsce regulacja działalności lobbingowej istnieje teoretycznie od 2005 r. Teoretycznie, bo ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa uregulowała tylko bardzo wąski wycinek lobbingu, a jej przepisy – a przede wszystkim ich stosowanie w praktyce – pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Oznacza to, że mimo istnienia specjalnej ustawy lobbingowej Polska wypada bardzo źle na tle innych krajów; także tych, które takiej ustawy nie wprowadziły.

Od 2006 r., kiedy pojawił się taki obowiązek, w Polsce zarejestrowało się zaledwie 395 podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Jednocześnie w tym samym okresie w Sejmie jedynie 194 lobbystów zawodowych otrzymało specjalne przepustki. Co roku w Sejmie oficjalnie działa tylko mała grupa zawodowych lobbystów licząca kilkanaście – trzydzieści kilka osób.

0
zarejestrowanych lobbystów zawodowych
0
lobbystów zawodowych w Parlamencie

Z tych wszystkich względów Grupa Państw Przeciwko Korupcji stwierdziła w 2012 r., że:

działalność lobbingowa [w Polsce – przyp. red.] prowadzona jest przede wszystkim nieformalnie, poza strefą regulowaną, w oparciu o (nieformalne) powiązania między niektórymi parlamentarzystami i przedsiębiorcami oraz wpływ, jaki ci drudzy mogą wywierać na proces ustawodawczy dzięki swoim kontaktom z pierwszymi.

Celem tego portalu jest maksymalne rzucenie światła na działalność lobbingową w Polsce. Robimy to przede wszystkim poprzez stworzenie nowego rejestru lobbingowego, który jest udoskonaloną wersją rejestrów prowadzonych przez polskie organy władzy publicznej. Można się z niego dowiedzieć kto jest w Polsce lobbystą zawodowym, kogo reprezentuje i w jakim obszarze działa, jakie osoby zatrudnia, żeby wykonywały w jego imieniu czynności lobbingowe, czy działa także na arenie Unii Europejskiej i ile przeznacza na to pieniędzy. To jednak nie wszystko, gdyż już teraz planujemy rozwijać rejestr o kolejne funkcjonalności…

Na naszej witrynie można przeczytać również artykuły na temat bieżących wydarzeń dot. transparentności lobbingu w Polsce i Europie, zapoznać się z polskimi i zagranicznymi regulacjami lobbingu, znaleźć raporty i rekomendacje dot. skutecznego normowania działalności lobbingowej, przygotowane przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe, a w przyszłości także zapoznać się z dobrymi praktykami jakie stosowane są w Polsce i na świecie.

Jawny lobbing to nie tylko szansa na ograniczenie nieprawidłowości pojawiających się w procesie legislacyjnym czy narzędzie do walki z korupcją, ale przede wszystkim realizacja jednego z praw człowieka, jakim jest prawo do informacji. Każdy ma prawo wiedzieć jak i przez kogo jest tworzone prawo, które go obowiązuje.

Jeżeli interesuje Cię tematyka jawności działalności lobbingowej oraz przejrzystości życia publicznego i chciałbyś razem z nami tworzyć ten portal – serdecznie zapraszamy do współpracy!

W razie znalezienia na stronie błędów czy nieścisłości powiadom nas o tym jak najszybciej!

Dziękujemy!