25 maja 2018 roku wchodzi w życie europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, „RODO”) w związku z czym chcielibyśmy Państwa zapewnić, że przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne oraz poinformować o przysługujących Państwu uprawnieniach.

Na tej stronie znajdą Państwo informacje o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Rejestry lobbystów

Na naszej stronie znajdują się cztery rejestry związane z monitorowaniem działalności lobbingowej w Polsce: Rejestr lobbystów, Rejestr organów, Rejestr sejmowy – aktualny i rejestr sejmowy – archiwum. Dane znajdujące się w powyższych rejestrach pochodzą ze źródeł publicznych, w szczególności Biuletynów Informacji Publicznej ministerstw, Sejmu i Senatu.

Kto jest administratorem danych?

Fundacja Frank Bold , ul. Bandurskiego 22/4 31-515 Kraków, kontakt: krakow@frankbold.org

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Imię i nazwisko zawodowego lobbysty lub osoby go reprezentującej, oraz wszelkie informacje związane z zawodową działalnością lobbingową ujawnione przez te osoby w odpowiednich publicznych rejestrach, w szczególności: dane adresowe i kontaktowe, dane o klientach tych osób, dane o interesach reprezentowanych przed organami władzy publicznych.

W jakim celu?

Dane lobbystów zawodowych przetwarzamy w związku z realizacją celów statutowych Fundacji, w szczególności w celu udostępnienia wszystkim zainteresowanym działalnością lobbystów zawodowych w Polsce i monitorowania ich wpływu na przebieg procesu legislacyjnego.

Podmioty przetwarzające

W ramach przetwarzania danych korzystamy z usług firm Zenbox, Google i Microsoft, które przechowują wszystkie dane na terenie Unii Europejskiej, co jednocześnie pozwala nam zagwarantować, żedane nie będę przekazywane poza Unię Europejską, w tym do organizacji międzynarodowych.

Jak długo?

Będziemy przechowywać dane do czasu aż stracą one znaczenia dla przejrzystości procesu legislacyjnego w demokratycznym państwie prawa. Podmioty przetwarzające przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza że dane zostaną usunięte na nasze żądanie także przez nie.

Na jakiej podstawie prawnej?

Dane znajdujące się w powyższych rejestrach pochodzą ze źródeł publicznych i są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli dla realizacji celów statutowych Fundacji oraz w oparciu o prawo społeczeństwa do dostępu do informacji o przebiegu procesu legislacyjnego.

Państwa uprawnienia

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając maila na adres : krakow@frankbold.org.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter

Kto jest administratorem danych?

Fundacja Frank Bold , ul. Bandurskiego 22/4 31-515 Kraków, kontakt: krakow@frankbold.org

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Wśród danych osobowych, które przetwarzamy – w zależności od Państwa decyzji wyrażonej w trakcie zapisywania się do newslettera – znajdują się zawsze adresy email, a czasami dodatkowo również imię i nazwisko oraz nazwa organizacji, w której Państwo pracują lub którą reprezentują.

W jakim celu?

Powyższe dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w celu dystrybucji newslettera zawierającego informacje o naszej bieżącej działalności, co wpisuje się jednocześnie w realizację naszych celów statutowych.

Podmiot przetwarzający

Dane przetwarzamy jedynie na swój użytek. Od maja 2018 r. podmiotem, który pomaga nam w przesyłaniu newslettera i któremu powierzamy przetwarzanie Państwa danych jest FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, co jednocześnie pozwala nam zagwarantować, że Państwa dane nie będę przekazywane poza Unię Europejską.

Jak długo?

Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania zgody lub zakończenia przez nas wysyłki newslettera. Przetwarzający przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, co oznacza że Państwa dane zostaną usunięte także przez niego.

Na jakiej podstawie prawnej?

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych, wyrażona w trakcie rejestracji, po otrzymaniu wiadomości zwrotnej.

Państwa uprawnienia

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
  3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwa przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, mogą Państwo skontaktować się z nami wysyłając maila na adres : krakow@frankbold.org.

Prawo wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny i nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki cookie

Strona używa plików cookies, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do urządzenia internauty. Pliki cookies mogą być również używane przez serwisy, do których się odwołujemy, pokazując np. multimedia. Z uwagi na ograniczenia techniczne nie mamy możliwości zidentyfikowania naszych użytkowników na podstawie plików cookies i adresów IP, i nie gromadzimy danych w celu takiej identyfikacji.

Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Stosowane pliki cookies to m.in.:

– cookies Google Analytics i inne cookies stosowane do zbierania statystyk (związane np. z przekierowanimi na stronę z portali społecznościowych);

– cookies związane z portalami społecznościowymi (jak Twitter, Facebook), które umożliwiają łatwe dzielenie się treścią w serwisach społecznościowych;

– cookies sesyjne, wygasające po zakończeniu sesji;

– cookies na oznaczenie, że wypełniona została ankieta/sonda (jeśli takie ankiety/sondy są stosowane w witrynie);

– cookies związanych z zapisywaniem się do newslettera;

– cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej;

– cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności i plików cookies.

W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, a nawet je całkowicie zablokować. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji strony. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.