Wyszukiwarka

W celu wyszukiwania danych tylko w jednym z rejestrów wybierz jego nazwę z rozwijanej listy poniżej.Podstawowe informacje

Rejestr lobbingowy został zbudowany w oparciu o publikowane przez organy władzy publicznej informacje na temat zawodowej działalności lobbingowej. W szczególności jego zasoby opierają się na:

  1. Rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonym przez MSWiA [Rejestr lobbystów];
  2. Wykazie osób wykonujących zawodową działalność lobbingową w Sejmie (który jest również aktualny dla Senatu) [Rejestr sejmowy];
  3. oraz informacjach, zamieszczanych w Biuletynach Informacji Publicznej przez poszczególne organy, o działaniach podejmowanych wobec nich w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową [Rejestr organów].

W niektórych wypadkach zebrane dane zostały wzbogacone na podstawie informacji uzyskanych przez Fundację Frank Bold w trybie dostępu do informacji publicznej. Dodatkowo wpisy lobbystów w Rejestrze lobbystów, którzy są równocześnie zarejestrowani w Rejestrze służącym przejrzystości Unii Europejskiej, zostały uzupełnione o podstawowe dane z tego rejestru. Rejestr sejmowy zawiera zarówno aktualną listę osób wykonujących zawodową działalność lobbingową na terenie Parlamentu (Rejestr sejmowy – aktualny), jak również listę wszystkich osób, które od 2006 r. otrzymały parlamentarne przepustki lobbingowe (Rejestr sejmowy – archiwum).

Rejestr lobbystów ma jednocześnie charakter kompilacyjny i grupuje w jednym miejscu dane z dwóch pozostałych rejestrów, tj. Rejestru sejmowego i Rejestru organów.

Bardziej szczegółowe dane o zawartości każdego z rejestrów można znaleźć na odpowiadającej mu stronie.