Ernst & Young Sp. z o.o.

Nazwa lobbysty: Ernst & Young Sp. z o.o.
Numer wpisu: 71
Data wpisu: 11/10/2006
Siedziba i adres: ul. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa
Nr KRS/CEIDG: 19425
Data wykreślenia:
Podstawa wykreślenia: -
Sygnatura akt: DAP/730-103/06
Uwagi:
Przedmiot lobbingu: ochrona interesów przemysłu; podatek od towarów i usług;
Drzwi obrotowe: Brak danych
Numer identyfikacyjny: Podmiot niezarejestrowany
Kategoria: Nie dotyczy.
Liczba lobbystów:
Wydatki na lobbing: Nie dotyczy.

Wykaz osób

Parlament

ZgłoszenieWażnośćKlientPrzedmiot
10-7-201331-12-2013Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; PKN Orlen; KGHM Polska Miedź S.A.; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.Ochrona interesów przemysłu, który ponosi negatywne konsekwencje funkcjonowania w Polsce patologii wyłudzeń podatkowych. Ochrona interesów podmiotów zużywających gaz do celów przemysłowych
18-8-201131-12-2011nwil S.A.; KGHM Polska Miedź S.A.; Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; PKN ORLEN S.A.; ZGH Bolesław S.A.Opodatkowanie akcyzą węgla, koksu, gazu i energii elektrycznej przemysłu energochłonnego

Parlament

ZgłoszenieWażnośćKlientPrzedmiot
18-10-201231-12-2012Michelin Polska S.A.; HJ Heinz Polska S.A.; Kraft Foods Polska S.A.; AccelorMittal Poland S.A.; Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.Zachowanie neutralności podatku od towarów i usług w transakcjach z podmiotami z innych państw Unii Europejskiej (druk sejmowy nr 805)

Parlament

ZgłoszenieWażnośćKlientPrzedmiot
10-7-201331-12-2013Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; PKN Orlen; KGHM Polska Miedź S.A.; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.Ochrona interesów przemysłu, który ponosi negatywne konsekwencje funkcjonowania w Polsce patologii wyłudzeń podatkowych. Ochrona interesów podmiotów zużywających gaz do celów przemysłowych
18-8-201131-12-2011Anwil S.A.; KGHM Polska Miedź S.A.; Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa; PKN ORLEN S.A.; ZGH Bolesław S.AOpodatkowanie akcyzą węgla, koksu, gazu i energii elektrycznej przemysłu energochłonnego

Kontakty lobbingowe

RokNazwa organuPrzedmiot lobbingu/nazwa aktu prawnegoLink
2015Kancelaria Prezesa Rady MinistrówKonkurencyjność przemysłu metalurgicznegoPobierz dokument
2014Ministerstwo FinansówProjekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowymPobierz dokument
2014Ministerstwo FinansówProjekt Informacji Rady Ministrów nt. wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznychPobierz dokument
2014Ministerstwo FinansówProjekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustawPobierz dokument
2014Kancelaria Prezesa Rady MinistrówKonkurencyjność przemysłu energochłonnegoPobierz dokument
2013Ministerstwo CyfryzacjiProjekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustawPobierz dokument
2013Ministerstwo FinansówProjekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz warunków użytkowania kas przez podatnikówPobierz dokument
2013Ministerstwo FinansówProjekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalinPobierz dokument
2013Ministerstwo FinansówProjekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania fakturPobierz dokument
2012Ministerstwo FinansówProjekt z dnia 12 września 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrującychPobierz dokument
2012Ministerstwo FinansówProjekt z dnia 10 sierpnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustawPobierz dokument
2012Ministerstwo FinansówProjekt z dnia 18 lipca 2012 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrującychPobierz dokument
2012Ministerstwo FinansówProjekt ustawy o zmianie ustawy podatku akcyzowymPobierz dokument
2012SejmProjekt ustawy o podatku od towarów i usługPobierz dokument

04

Maj