Redakcja Rejestr sejmowy

Połanecki Paweł

Aktywność

Nr w rejestrzeZgłoszenieWażnośćKlientPrzedmiotBłąd
8117/3/201631/12/2016Koalicja Polska Wolna od GMOWprowadzenie w życie zapisu ustawowego dot. zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych na terenie RP; który leży w interesie koalicji Polska Wolna od GMO
8117/7/201431/12/2014Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Ekolandwprowadzenie ustawowego zakazu uwolnienia do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych
8116/6/201119/8/2011Koalicja Polska Wolna od GMOUstawa o Nasiennictwie"-ochrona praw rolników ekologicznych przed zapisami pozwalającymi na prowadzenie upraw roślin genetycznie modyfikowanych na terytorium RP
8117/1/201113/4/2011Koalicja Polska Wolna od GMOObrona praw rolników indywidualnych w zapisach ustawy "Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych"
814/2/201012/4/2010Koalicja Polska Wolna od GMO; Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - "International Coalition for Porotecting Polish Countryside"Uzyskanie zmiany zapisów projektu ustawy "Prawo o GMO" dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa biologicznego środowiska i łańcucha żywieniowego na terenie Polski, w związku ze stosowaniem GMO w tzw. użyciu otwartym, w szczególności w uprawach komercyjnych i eksperymentalnych roślin genetycznie zmodyfikowanych

25

Sie