Redakcja

Niejawność polityki powoduje złą politykę, jawność nie daje gwarancji, ale podnosi poprzeczkę.

28

Lis