Redakcja

Lobbing jest pełnoprawnym elementem systemu demokratycznego, niezależnie od tego, czy jest on prowadzony przez poszczególnych obywateli lub przedsiębiorstwa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego czy inne grupy interesów […]

20

Kwi