Redakcja

Lobbing jest istotnym elementem procesu demokratycznego. Pozwala lub ułatwia obywatelom i organizacjom przedstawianie swoich poglądów na temat polityki publicznej oraz usług publicznych politykom i urzędnikom państwowym.

02

Gru