Redakcja

Lobbing jest legalną i cenną działalnością. Rzeczywistość jest taka, że im więcej głosów, które informują rząd i Parlament […], tym bardziej są oni przygotowani do stanowienia prawa, opracowywania nowej polityki czy do wnikliwej analizy problemu.

10

Kwi